gołąb skalny ciekawostki

Czytelniku!
Prosimy pamiętać, że wszystkie porady i porady wprowadzone na naszej stronie nie zastępują własnej konsultacji ze specjalistą/lekarzem. Korzystanie z informacji umieszczonych na naszym blogu w praktyce zawsze powinno być konsultowane z odpowiednio wykwalifikowanymi ekspertami. Redakcja i wydawcy tego portalu nie ponoszą winy ze stosowania pomocy umieszczanych na stronie.

Jak Oswoić Gołębia: Praktyczny Przewodnik dla Miłośników Ptaków
Gołębie, te wdzięczne istoty o opalizującym pierzu i delikatnym spojrzeniu, od wieków fascynują ludzi swoją obecnością. Oswojenie tych ptaków stanowi wyjątkową przygodę dla miłośników natury i zwierząt. W niniejszym przewodniku omówimy kroki niezbędne do skutecznego oswojenia gołębia, uwzględniając zarówno aspekty biologiczne, jak i psychologiczne.

Rozpoznanie Głównych Gatunków Gołębi
Przed przystąpieniem do procesu oswojenia, warto zapoznać się z różnymi gatunkami gołębi. Wyróżniamy gołębie miejskie, gołębie skalne i wiele innych. Poznanie ich cech fizycznych i zachowań pozwoli lepiej zrozumieć ich potrzeby oraz wybór najodpowiedniejszego ptaka do oswojenia.

Stworzenie Odpowiedniego Środowiska
Przygotowanie odpowiedniego środowiska dla gołębia jest kluczowym krokiem w procesie oswojenia. Wymaga to stworzenia przestrzeni, która odzwierciedli naturalne warunki życia ptaka. Wspólnym elementem jest klatka o odpowiednich wymiarach, zawierająca miejsce na odpoczynek, gniazdo oraz kuwetę na żwir.

Karmienie i Utwardzanie Relacji
Karmienie odgrywa znaczącą rolę w budowaniu relacji z gołębiem. Regularne, ręczne podawanie pokarmu pozwala na stopniowe oswojenie ptaka z obecnością człowieka. Warto korzystać z specjalnie przygotowanej karmy dla gołębi, zawierającej niezbędne składniki odżywcze.

Cierpliwość i Spokój: Klucze do Sukcesu
Proces oswojenia gołębia wymaga wyjątkowej cierpliwości i spokoju. Początkowo ptak może reagować z nieufnością, unikać kontaktu lub być płochliwy. Stopniowe nawiązywanie kontaktu poprzez obserwację, rozmowy i podawanie pokarmu pozwoli na wykształcenie więzi opartej na zaufaniu.

Trening i Rozwijanie Zrozumienia
W miarę jak gołąb zaczyna oswajać się z obecnością człowieka, można wprowadzać proste treningi, które rozwijają zrozumienie między ptakiem a opiekunem. Na przykład, można nauczyć gołębia reagować na określone komendy dźwiękowe lub gesty.

Niezastąpiona Obecność: Towarzysz dla Gołębia
Regularna obecność opiekuna jest kluczowa dla procesu oswojenia. Codzienna rutyna, w której opiekun karmi, interaguje i spędza czas z ptakiem, umacnia więź między nimi. Dzięki temu gołąb zaczyna postrzegać swojego opiekuna jako źródło bezpieczeństwa i komfortu.

Nagradzanie Pozytywnych Zachowań
Nagradzanie pozytywnych zachowań stanowi motywujący element w procesie oswojenia. Ptak, który zaczyna reagować na komendy, zbliżanie się opiekuna czy wykonywanie oczekiwanych zachowań, powinien być nagradzany delikatnością i pozytywnym wzmocnieniem.

Natura w Pełnej Krasie: Wypuszczanie na Wolność
Kiedy więź między opiekunem a gołębiem stanie się silna, można przystąpić do etapu wypuszczania ptaka na wolność. Proces ten wymaga jednak ostrożności, ponieważ gołębie mają naturalną tendencję do powrotu do swojego terytorium. Warto wprowadzać stopniowo, zaczynając od krótkich lotów.

Podsumowanie
Oswajanie gołębia to fascynująca podróż, wymagająca zaangażowania, cierpliwości i wrażliwości na potrzeby ptaka. Tworzenie głębokiej relacji opartej na zaufaniu to klucz do sukcesu w tym procesie. Pamiętajmy, że każdy ptak jest indywidualnością, więc podejście do oswojenia może różnić się w zależności od charakteru i potrzeb konkretnego gołębia.

Dlaczego warto oswoić gołębia jako zwierzę domowe?

Oswojenie Gołębia jako Wartościowy Wybór Zwierzęcia Domowego
Posiadanie zwierzęcia domowego niesie za sobą nie tylko przyjemność towarzyszenia sobie, ale również szereg korzyści związanych z troską o istotę żywą i budowaniem relacji. W tym kontekście, wybór gołębia jako zwierzęcia towarzyszącego może wydawać się nietypowy, jednakże warto zgłębić, dlaczego ta decyzja może być tak atrakcyjna z technicznego punktu widzenia. Gołębie, znane również jako Columba livia domestica, mają długą historię interakcji z ludźmi, a ich oswojenie jako zwierzęcia domowego staje się coraz popularniejsze z uwagi na szereg pozytywnych aspektów, które mogą wpłynąć na jakość życia człowieka oraz samego ptaka.

1. Minimalna przestrzeń, maksymalna bliskość:
Gołębie doskonale adaptują się do życia w zamkniętych przestrzeniach, co sprawia, że są idealnymi mieszkańcami miast, gdzie przestrzeń może być ograniczona. Ich zdolność do zaaklimatyzowania się w klatce lub na werandzie umożliwia zachowanie bliskiego kontaktu z naturą nawet w warunkach miejskich.

2. Łatwa pielęgnacja:
Pielęgnacja gołębi nie wymaga zaawansowanych umiejętności weterynaryjnych. Ich dieta opiera się na ziarnach i specjalistycznych karmach, co ułatwia zapewnienie odpowiedniego pożywienia. Wymagają także minimalnej opieki higienicznej, co sprawia, że są świetnym wyborem dla osób o napiętym harmonogramie.

3. Oddany towarzysz:
Gołębie wykazują zdolności do nawiązywania głębokich więzi z ludźmi, stając się lojalnymi i oddanymi towarzyszami. To zwierzęta inteligentne, które potrafią rozpoznawać twarze i budować relacje oparte na zaufaniu.

4. Aspekt terapeutyczny:
Współżycie z gołębiami może mieć pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne człowieka. Obserwowanie ich spokojnego zachowania oraz obcowanie z naturą może działać uspokajająco i przynosić ulgę w stresujących chwilach.

5. Edukacyjna wartość:
Posiadanie gołębia jako zwierzęcia domowego może być znakomitą okazją do nauki o biologii, zachowaniach zwierząt oraz odpowiedzialności za inne istoty. Dla dzieci może to być niezwykle wartościowe doświadczenie edukacyjne.

Podsumowując,
oswojenie gołębia jako zwierzęcia domowego niesie ze sobą wiele korzyści. Jego zdolność do przystosowania się do warunków miejskich, łatwa pielęgnacja, oddanie wobec opiekuna, potencjał terapeutyczny oraz edukacyjna wartość sprawiają, że wybór tego ptaka jako towarzysza życia może być wyjątkowo satysfakcjonujący. Niezależnie od technicznych aspektów, decyzja o oswojeniu gołębia jest wyrazem troski o zwierzę, które w odpowiednich warunkach może stać się niezastąpionym elementem harmonii w domu.

gołąb skalny ciekawostki

Krok po kroku: Jak rozpocząć proces oswojenia gołębia?

Oswojenie gołębia stanowi fascynujący proces, w którym wykorzystywane są specjalistyczne techniki i podejścia. Gołębie, zwane również ptakami gołębiowymi, są istotami wyjątkowo inteligentnymi i zdolnymi do nawiązywania relacji z ludźmi. Rozpoczęcie tego procesu wymaga precyzyjnego podejścia oraz zrozumienia charakterystyki tych ptaków.

1. Poznanie gatunku i zachowań
Pierwszym krokiem w oswojeniu gołębia jest poznanie podstawowych informacji na temat gatunku oraz ich naturalnych zachowań. Gołębie są stadnymi ptakami, które żyją w bliskiej współpracy z innymi gołębiami. Rozpoznawanie ich języka ciała i dźwięków, jakie wydają, pozwala zrozumieć ich emocje i komunikację.

2. Tworzenie strefy bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem interakcji z gołębiem ważne jest wyznaczenie strefy bezpieczeństwa. Zaleca się umieszczenie ich w odpowiednio przystosowanym do tego pomieszczeniu lub wybiegu. To miejsce będzie służyć jako punkt wyjścia do dalszych działań.

3. Wykarmianie i nawiązywanie kontaktu wzrokowego
Regularne wykarmianie gołębia z ręki pozwala na nawiązanie pierwszego kontaktu. W miarę upływu czasu ptak będzie kojarzył obecność człowieka z pozytywnymi doświadczeniami. Należy unikać nagłych ruchów, aby nie wystraszyć ptaka.

4. Stopniowe przybliżanie
Kolejnym krokiem jest stopniowe zbliżanie się do gołębia. Można to robić przez systematyczne kroki w kierunku ptaka, aż osiągniemy dystans, który pozwoli nam na delikatne dotknięcie. To etap wymagający cierpliwości i wyrozumiałości.

5. Pozytywne skojarzenia
W trakcie interakcji z gołębiem należy tworzyć pozytywne skojarzenia. Można to osiągnąć poprzez nagradzanie ptaka za jego współpracę. Drobne przysmaki stanowią skuteczną motywację, jednak ważne jest, aby nie przesadzać z ilością, by nie zaszkodzić zdrowiu ptaka.

6. Rutynowe ćwiczenia i treningi
W miarę jak gołąb staje się coraz bardziej oswojony, można wprowadzać rutynowe ćwiczenia i treningi. Elementy takie jak chodzenie na rękę, lekkie polecanie lub wykonywanie prostych komend wzmacniają więź między gołębiem a opiekunem.

7. Czas i cierpliwość
Kluczową rolę w procesie oswojenia odgrywa czas i cierpliwość. Każdy gołąb jest unikalny i może potrzebować innego okresu, by całkowicie zaakceptować obecność człowieka. Ważne jest unikanie pośpiechu i szanowanie granic ptaka.

Podsumowanie
Rozpoczęcie procesu oswojenia gołębia to wyjątkowa przygoda, wymagająca wiedzy, delikatności i zrozumienia. Poprzez krok po kroku budowanie zaufania, tworzenie pozytywnych skojarzeń oraz rutynowe ćwiczenia, można nawiązać trwałą więź z tymi inteligentnymi ptakami. Pamiętajmy, że każdy postęp wymaga czasu, a wynik będzie nagrodą za nasze wysiłki.

jak oswoić dzikiego gołębia

Najlepsze metody i techniki budowania zaufania u gołębi

Budowanie zaufania u gołębi to kluczowy element osiągania sukcesu w dziedzinie hodowli i treningu tych pięknych ptaków. Zaufanie stanowi podstawę harmonijnej relacji między gołębiami a ich opiekunami, wpływając na wyniki w zawodach, efektywność przekazywania informacji oraz ogólny dobrostan ptaków. W poniższym tekście omówimy najbardziej efektywne metody i techniki, które przyczyniają się do budowania solidnego zaufania w środowisku gołębiarskim.

1. Podejście Cierpliwe i Systematyczne
Najważniejszym krokiem w budowaniu zaufania jest cierpliwe i systematyczne podejście. Początkowe kontakty z ptakami powinny być wyważone, nie narażając gołębi na zbędny stres. Powolne zbliżanie się do ptaków, obserwowanie ich zachowań i reakcji oraz reagowanie na nie w sposób spokojny i kontrolowany, pozwoli stopniowo zyskiwać ich zaufanie.

2. Pozytywne Skojarzenia
Tworzenie pozytywnych skojarzeń to kluczowy aspekt budowania zaufania u gołębi. Regularne podawanie im smacznych przysmaków podczas interakcji z nimi sprawia, że ptaki łączą człowieka z przyjemnymi doświadczeniami. To pozwala stopniowo redukować dystans i obawy wobec obecności ludzi.

3. Rutynowe Karmienie i Dbanie o Potrzeby
Zaufanie buduje się poprzez codzienne kontakty i dbanie o potrzeby ptaków. Regularne karmienie o stałych porach dnia oraz zapewnienie im odpowiedniego schronienia i higieny sprawiają, że gołębie widzą opiekuna jako źródło niezbędnych zasobów. To tworzy silny fundament zaufania.

4. Delikatna Socjalizacja
Stopniowa socjalizacja to kluczowa technika budowania zaufania. W początkowych etapach warto obserwować, jak gołębie reagują na obecność innych ptaków oraz ludzi. W miarę upływu czasu można wprowadzać delikatnie więcej osób do otoczenia gołębi, dając im szansę na przystosowanie się do zmian.

5. Konsekwentna Obecność
Konsekwentna obecność i interakcje z ptakami są niezbędne w procesie budowania zaufania. Regularne obserwacje, delikatne głaskanie oraz spokojne rozmowy pozwalają ptakom przyzwyczaić się do człowieka i rozpoznawać go jako źródło wsparcia.

6. Pozytywne Wspomnienia
Wspomnienia tworzą trwałe więzi. W przypadku gołębi warto stworzyć pozytywne wspomnienia poprzez przyjemne doświadczenia, takie jak udane loty czy udział w zawodach. Te pamiętne momenty budują silne powiązania emocjonalne i wzmocnienie zaufania.

7. Optymalizacja Środowiska
Optymalizacja środowiska, w którym przebywają gołębie, ma ogromne znaczenie dla budowania zaufania. Zapewnienie komfortu termicznego, odpowiedniej przestrzeni oraz bezpieczeństwa jest kluczowe. Im bardziej ptaki czują się bezpiecznie i komfortowo, tym bardziej skłonne będą do nawiązania zaufania.

Podsumowanie
Budowanie zaufania u gołębi to proces wymagający cierpliwości, spokoju i konsekwencji. Kombinacja pozytywnych skojarzeń, regularnych interakcji oraz tworzenia pozytywnych wspomnień prowadzi do ustanowienia trwałej relacji opartej na zaufaniu. Optymalizacja środowiska i zrozumienie potrzeb ptaków stanowią klucz do osiągnięcia sukcesu w hodowli i treningu gołębi. Pamiętajmy, że każde ptaki są unikalne, dlatego ważne jest dostosowanie technik do ich indywidualnych potrzeb i charakterów.

oswajanie gołębia

Co powinno znaleźć się w diecie oswojonego gołębia?

Optymalna Dieta Oswojonego Gołębia: Zagwarantowany Stan Zdrowia i Witalności
W kontekście pielęgnacji oswojonych gołębi, kluczowym elementem, który wpływa na ich zdrowie, samopoczucie i witalność, jest właściwa dieta. Wybór odpowiednich składników odżywczych przekłada się nie tylko na kondycję ptaka, ale również na jego zdolność do wykonywania zadań, takich jak loty wyścigowe czy prace kurierskie. Przyjrzyjmy się zatem, co powinno znaleźć się w diecie oswojonego gołębia, aby zapewnić mu optymalne warunki bytowania.

1. Białko – Budulec i Źródło Energii
Białko stanowi fundament zdrowej diety gołębia. Jest kluczowe dla budowy i regeneracji tkanek, zwłaszcza mięśni, które są nieodzowne podczas lotów długodystansowych. Ważnym źródłem białka w diecie gołębia są ziarna, takie jak groch, soja oraz nasiona strączkowe. Dostarczenie wystarczającej ilości białka wspomoże ptaka w utrzymaniu odpowiedniej masy ciała oraz zwiększy jego wydolność.

2. Węglowodany – Paliwo dla Aktywności
Węglowodany są głównym źródłem energii dla gołębi, szczególnie podczas intensywnych lotów. Ziarna zbóż, takie jak kukurydza i pszenica, są bogate w węglowodany złożone, które zapewniają długotrwałe dostarczanie energii. Dodatkowo, warzywa i owoce są cennym źródłem węglowodanów prostych oraz witamin i minerałów, które przyczyniają się do ogólnego zdrowia ptaka.

3. Tłuszcze – Regulacja i Izolacja Termiczna
Tłuszcze pełnią ważną rolę w diecie gołębia, przede wszystkim dostarczając energii w formie skoncentrowanej. Znacząco wpływają także na izolację termiczną, chroniąc ptaka przed utratą ciepła w trudnych warunkach atmosferycznych. Odpowiednie źródła tłuszczów, takie jak nasiona oleiste, awokado czy orzechy, pomagają utrzymać zdrową kondycję skóry i piór.

4. Witaminy i Minerały – Zapewnienie Witalności i Odporności
Witaminy i minerały są niezbędne dla utrzymania zdrowego układu odpornościowego, a także wspomagają procesy metaboliczne. Zapewnienie wystarczającej ilości witamin A, D, E oraz minerałów, takich jak wapń, fosfor i sód, jest kluczowe dla utrzymania homeostazy organizmu gołębia. Ziarna, owoce i warzywa powinny być uzupełnieniem diety, aby dostarczyć ptakowi różnorodności składników odżywczych.

5. Woda – Nieodzowny Element Życia
Odpowiednie nawodnienie jest nieodzowne dla zdrowia każdego organizmu, a gołębie nie są wyjątkiem. Dostęp do świeżej, czystej wody jest kluczowy, zwłaszcza w okresach wzmożonej aktywności, kiedy ptak traci wodę przez pot i oddychanie. Upewnij się, że gołąb ma stały dostęp do wody, aby uniknąć odwodnienia i utraty wydolności. Podsumowując, dieta oswojonego gołębia powinna być zrównoważona, dostarczając odpowiednich ilości białka, węglowodanów, tłuszczów, witamin, minerałów oraz wody. To połączenie składników odżywczych zapewnia ptakowi nie tylko zdrowie i witalność, ale także gotowość do wykonywania zadań, które od niego oczekujemy. Dbałość o odpowiednią dietę to kluczowy aspekt procesu oswojenia, który przyczynia się do harmonijnego współżycia z tym inteligentnym i pięknym stworzeniem.

jak oswoić gołębia

Problemy i wyzwania związane z oswojeniem gołębia i jak je rozwiązać

Oswojenie gołębia, choć może wydawać się na pierwszy rzut oka zadaniem prostym, niesie ze sobą wiele technicznych i behawioralnych aspektów, które stanowią wyzwania dla osoby pragnącej nawiązać bliski kontakt z tymi ptakami. Pomimo ich powszechnej obecności w naszym otoczeniu, proces oswojenia gołębia wymaga zrozumienia ich naturalnego zachowania, komunikacji i odpowiednich technik, aby uniknąć potencjalnych trudności.

1. Przywiązanie do dzikości:
Gołębie, zwłaszcza te dziko żyjące, mogą być nieufne wobec ludzi. Ich instynkty przetrwania sprawiają, że utrzymują dystans i są gotowe do ucieczki w obliczu zagrożenia.

Rozwiązanie:
Kluczem jest cierpliwość. Stopniowe nawiązywanie kontaktu, poprzez regularne karmienie w ustalonym miejscu i o stałej porze, pomoże gołębiom zrozumieć, że obecność człowieka nie stanowi zagrożenia. To podejście pozwala na stopniowe wykształcenie zaufania.

2. Komunikacja werbalna:
Gołębie nie rozumieją ludzkiego języka, co utrudnia komunikację i przekazywanie poleceń.

Rozwiązanie:
Wykorzystanie komend wizualnych i dźwiękowych może pomóc w nawiązaniu komunikacji. Stosowanie spójnych gestów i dźwięków w pozytywnych sytuacjach (np. w trakcie karmienia) pomoże gołębiom zrozumieć, co oczekuje od nich opiekun.

3. Adaptacja do otoczenia:
Gołębie potrzebują czasu na zaadaptowanie się do nowego środowiska. Nagłe zmiany mogą spowodować stres i dezorientację.

Rozwiązanie:
Stopniowa adaptacja do nowego środowiska jest kluczowa. Gołębie powinny mieć dostęp do bezpiecznego schronienia, które pozwoli im poczuć się komfortowo. Przyzwyczajanie ich stopniowo do nowych elementów środowiska, takich jak klatka czy wybieg, pomoże uniknąć stresu.

4. Zdrowie i żywienie:
Zapewnienie właściwej diety i opieki zdrowotnej jest niezwykle ważne, aby gołąb mógł prawidłowo funkcjonować w nowym środowisku.

Rozwiązanie:
Konsultacja z weterynarzem w celu ustalenia odpowiedniej diety oraz regularne monitorowanie zdrowia gołębia to kluczowe kroki. Zapewnienie świeżej wody, odpowiednich nasion i ewentualnie suplementów witaminowych będzie wspierać zdrowie ptaka.

5. Socjalizacja z innymi gołębiami lub zwierzętami:
Gołębie są stworzeniami stadnymi, więc socjalizacja z innymi gołębiami lub nawet innymi zwierzętami może być ważna dla ich samopoczucia.

Rozwiązanie:
Wprowadzenie gołębia do środowiska, gdzie przebywają inne gołębie, umożliwi mu nawiązanie relacji społecznych. Jednak należy to robić ostrożnie, aby uniknąć konfliktów terytorialnych. Podsumowując, oswojenie gołębia to zadanie, które wymaga zrozumienia ich zachowania, umiejętności komunikacji i cierpliwości. Nawiązanie zaufania, stopniowa adaptacja do nowego otoczenia oraz troska o zdrowie i socjalizację są kluczowymi krokami w procesie oswojenia. Przezwyciężając wymienione wyzwania, można nawiązać bliską więź z tymi wdzięcznymi ptakami.

czy można oswoić gołębia

Ciekawostki o zachowaniach i potrzebach gołębi jako zwierząt domowych

Gołębie, długo cenione za swoje zdolności nawigacyjne i komunikacyjne, stają się coraz popularniejszymi zwierzętami domowymi. Ich fascynujące zachowania i wyjątkowe potrzeby stanowią temat szeroko omawiany wśród miłośników ptaków oraz posiadaczy tych pięknych stworzeń. Poznajmy więc bliżej ciekawostki dotyczące zachowań i potrzeb gołębi jako zwierząt domowych.

1. Instynkt stadny:
Gołębie, jako zwierzęta stadne, wykazują silny instynkt łączenia się w grupy. Tworzenie niewielkich stad czy par jest dla nich naturalne. W warunkach domowych zaleca się trzymanie ich w parach lub niewielkich grupach, aby zapewnić im towarzystwo i zapobiec poczuciu samotności.

2. Komunikacja wizualna:
Gołębie posługują się różnorodnymi gestami i ruchami, by komunikować się między sobą. Ich zdolność do przekazywania informacji za pomocą postaw ciała oraz skrzydeł jest niezwykle interesująca. Obserwując te subtelne sygnały, można lepiej zrozumieć ich potrzeby i samopoczucie.

3. Wrażliwość na otoczenie:
Gołębie są istotami wrażliwymi na otoczenie. W warunkach domowych należy zadbać o spokojne i bezpieczne miejsce dla nich. Silny hałas czy nagłe ruchy mogą je stresować. Zapewniając im ciche i spokojne środowisko, umożliwiamy im poczucie bezpieczeństwa.

4. Potrzeba lotu:
Z uwagi na ich zdolności lotnicze, gołębie potrzebują okazji do regularnego lotu. W klatkach czy małych przestrzeniach nie będą mogły wyrazić swoich naturalnych zachowań. Woliera lub specjalny ogrodzony teren umożliwiający im loty pozwoli utrzymać je w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.

5. Zrównoważona dieta:
W dzikiej naturze gołębie żywią się różnorodnymi nasionami, ziarnami i roślinami. W warunkach domowych warto dostarczać im zróżnicowanej diety, obejmującej specjalne mieszanki nasion, karmę dla ptaków, a także świeże owoce i warzywa. Dostęp do czystej wody jest niezwykle ważny dla ich zdrowia.

6. Instynkt gniazdowania:
Gołębie przejawiają silny instynkt gniazdowania, co można wykorzystać, tworząc im odpowiednie miejsce na gniazdo. To naturalne zachowanie przyczynia się do ich dobrego samopoczucia i pozytywnie wpływa na trwanie więzi między partnerami.

Podsumowanie:
Poznanie ciekawostek o zachowaniach i potrzebach gołębi jako zwierząt domowych pozwala na bardziej świadome i odpowiedzialne podejście do opieki nad nimi. Zrozumienie ich natury oraz dostosowanie środowiska do ich wymagań przyczyni się do stworzenia harmonijnej relacji między człowiekiem a tymi wyjątkowymi ptakami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa × cztery =